Verktygstillverkning

Har man erfarenheter inom produktkonstruktion, materialval och processen så är verktygstillverkning inget problem. Genom bra konstruktörer med bra kompetens inom produktkonstruktion och verktygskonstruktion så kan verktygstillverkning bli riktigt bra.

verktygstillverkningMed många års erfarenhet har Formteknik verktygstillverkning hittat de bästa leverantörerna i Asien. Idag tillverkas dock verktyg till flera olika branscher till exempel verktyg till fordonsindustrin, verktyg till konsumenter, verktyg till elektronikindustrin även till branscher som möbelindustrin, golvindustrin, handikapphjälpmedel, VVS-industrin, verkstadsindustrin, och medicintekniska industrin i många delar av Sverige.

Med verktygstillverkning tillverkar man alltid utefter hur kunden vill att sin produkt ska se ut som färdigställd. Kunden kommer med sin idé som sedan blir till en färdig produkt. Till en början börjar man med att rita upp verktyget i en 3D fil eller att man designar en plastdetalj som man kan tillverka verktyget efter. Efter man tillverkat verktyget så godkänner kunden prototypen. I nästa steg köps tillverkningsmaterialet in och det kan vara alla möjliga material som stål, stomme eller andra komponenter. Sedan sätter grovarbetet inom verktygstillverkningen igång genom att stålet arbetas med olika maskiner.

Fräsning görs ofta i en så kallad fleroperationsmaskin medans borrningen och svarvningen görs i en CNC-maskin. En CNC-maskin arbetar mycket med precisionen på arbetet, därför görs borrningen och svarvningen i CNC-maskinen då den typen utav maskin jobbar mer med avancerade formerna. Efter det kommer man till finarbetet utav verktyget, de vill säga trådgnistning, gnistning, planslipning och polering, verktyget sätts sedan ihop med alla delar och testas.

Efter verktygstillverkning så erbjuds man ofta en service på sina verktyg efter att man har använt dem ett tag. Detta för att verktygen ska ha en så lång livslängd och kvalitétslängd som möjligt, så kundens flöden i produktionen ska gå framåt felfritt.